شیشه سکوریت شده در ابعاد و‌ضخامت های مختلف وارد کلینگ روم (اتاق پاک) شده، لایه اول تمیز شده سپس متناسب با درخواست مشتری، فیلم گذاری شده سپس لایه دوم تمیز شده و روی آن قرار میگیرد.
شیشه فیلم گذاری شده از اتاق پاک خارج شده و وارد دستگاه پرس شده و طی فشار و حرارت های متناسب، بر اساس‌درخواست مشتری، دو لایه، سه لایه و یا چهار لایه پرس میشود.
این دستگاه کاملا اتوماتیک بوده و سرعت، فشار و حرارت متناسب را بر روی شیشه اعمال کرده و شیشه پرس شده را جهت ورود به دستگاه اتوکلاو آماده مینماید. این دستگاه محصول شرکت Ldway میباشد.

دستگاه پرس

دستگاه پرس

دستگاه اتوکلاو

اتوکلاو

شیشه با قرار گرفتن در دستگاه اتوکلاو تحت فشار هوای وکیوم قرار گرفته و پس از طی ۴ ساعت شیشه اتوکلاو شده و محصول نهایی، شیشه لمینت یا ضد گلوله تولید میشود.

نمونه شیشه لمینت شده

Playlist

1 Videos